Search for media from: "Maria Arman"

Huvudområdet omvårdnad (med undertext)

Den här presentationen utgår från beskrivningen av Huvudområdet omvårdnad som uppdaterats på Karolinska Institutet 2015-2016. Beskrivningen utgör en ram…

From  Maria Arman 6 Months ago 44 views 0  

Huvudområdet Omvårdnad KI 2016

Presentationen går igenom KI:s beskrivning av Omvårdnad som huvudområde och akademiskt ämne. Beskrivningen innebär en grund till alla studenter och lärare i…

From  Maria Arman 11 Months ago 65 views 0  

Omvårdnadens begrepp Människobilden

I en serie om omvårdnadens begrepp för grundnivån i sjuksköterskeprogrammet presenteras här inspiration för reflektioner och fortsatt läsande om betydelsen av…

From  Maria Arman 11 Months ago 118 views 0  

Huvudområdet Omvårdnad KI 2016 - Quiz

Presentationen går igenom KI:s beskrivning av Omvårdnad som huvudområde och akademiskt ämne. Beskrivningen innebär en grund till alla studenter och lärare i…

From  Maria Arman 11 Months ago 18 views 0  

Omvårdnadens begrepp Hälsa och lidande

I serien om omvårdnadens begrepp ger den här presentationen en grund för att förstå omvårdnadens syn på hälsa och hur hälsa och lidande samspelar.

From  Maria Arman 11 Months ago 66 views 0  

Omvårdnadens begrepp Miljö och kontext

I serien om omvårdnadens begrepp presenteras betydelsen av att studera miljön och kontexten för omvårdnaden.

From  Maria Arman 11 Months ago 34 views 0  

Omvårdnadens begrepp Omvårdnadshandlingar

I serien om omvårdnadens begrepp ger den här presentationen en grund för att studera handlingar och utförande av omvårdnad.

From  Maria Arman 11 Months ago 51 views 0  

DEF Det existentiella förbandet del 2

Presentationen bygger på boken DEF - det existentiella förbandet. Långsiktigt omhändertagande efter katastrof (Liber 2012). Del 2 ska ses som direkt fortsättning på…

From  Maria Arman 11 Months ago 2 views 0  

DEF Det existentiella förbandet del 1

Presentationen bygger på boken DEF - det existentiella förbandet. Långsiktigt omhändertagande efter katastrof (Liber 2012). Del 1 följs av del 2 som en direkt…

From  Maria Arman 11 Months ago 2 views 0  

Omvårdnadsteorier några exempel

En introducerande presentation som passar både för grund och avancerad nivå.

From  Maria Arman 11 Months ago 804 views 0  

Forskningsetiska grunder - Quiz

Presentationen är gjord med tanke på termin 1 i sjuksköterskeprogrammet. Ny för 2017.

From  Maria Arman 11 Months ago 149 views 0  

Forskningsetiska grunder

Presentationen är gjord med tanke på termin 1 i sjuksköterskeprogrammet. Ny för 2017.

From  Maria Arman 11 Months ago 259 views 0  

Grunder för vårdetik 1

En introduktion eller repetition till etiska teorier och principer med relevans för omvårdnad.

From  Maria Arman 11 Months ago 147 views 0  

Patientens värld

En kort inspiration till studiet av patientperspektiv utifrån livsvärld och caritativ teori.

From  Maria Arman 11 Months ago 19 views 0  

Lidande och lindrat lidande - fördjupning

En fördjupande presentation av området lindrat lidande.

From  Maria Arman 11 Months ago 26 views 0  

Tolv tips för Word MA

Handfasta råd för användning av word till studieuppgifter.

From  Maria Arman 11 Months ago 4 views 0