Search for media from: "Thomas Nixon"

olika typer av feedback - del 3

Granska detta exempel och fundera på hur man kan hantera en återkopplingssituation där parterna har (helt) olika uppfattning om studentens prestationer.

From  Thomas Nixon A year ago 32 views 0  

Karolinska Institutets Conferment Ceremony November 11, 2016

In the Blue Hall in the City Hall of Stockholm the new PhDs receive their symbols of honour: a diploma and a hat. Those who received PhDs fifty years earlier was invited as so-called jubilee…

From  Thomas Nixon A year ago 39 views 0  

Karolinska Institutets Installation Ceremony, October 13, 2016

The KI Installation Ceremony takes place once a year in October in the Aula Medica, KI campus Solna. At the ceremony new professors at KI are presented and academic prizes are delivered.

From  Thomas Nixon A year ago 13 views 0  

olika typer av feedback - del 2

Hur tänker du om vad det var som gjorde att denna situation föll väl ut? Vilka var framgångsfaktorerna? Ser du möjligheter att ytterligare utveckla/förbättra…

From  Thomas Nixon A year ago 8 views 0  

olika typer av feedback - del 1

Här visas en återkopplingssituation som skulle kunna utvecklas och förbättras. Vilka råd skulle du vilja ge de involverade i situationen? Jämför gärna dina…

From  Thomas Nixon A year ago 25 views 0  

Deconstructing a MOOC webinar

From  Thomas Nixon A year ago 1 views 0