Search for media from: "Annika Botes"

Amsler 2 Komp

From  Annika Botes A year ago 20 views 0  

Binokulär refraktion

From  Annika Botes 11 Months ago 224 views 0  

Biomikroskopi demo inför praktiskt prov ÖAFS 1

Demo av flödet i de olika inställningarna när de används praktiskt.

From  Annika Botes A year ago 109 views 0  

BKC presbyop

From  Annika Botes A year ago 11 views 0  

Cover Test Alternerande

From  Annika Botes A year ago 31 views 0  

Cover Test Esofori

From  Annika Botes A year ago 39 views 0  

Cover Test Nära på presbyop

From  Annika Botes A year ago 17 views 0  

Cover Uncover

From  Annika Botes A year ago 17 views 0  

Cover Uncover med instruktion

From  Annika Botes A year ago 26 views 0  

Diffus Belysning

VIsar inställningen "Diffus belysning"

From  Annika Botes A year ago 29 views 0  

Dimmetoden sfär

From  Annika Botes A year ago 2 views 0  

Donders sfärmetod

From  Annika Botes A year ago 9 views 0  

Evertering

From  Annika Botes A year ago 32 views 0  

Fori Maddox Avstånd Horisontell

From  Annika Botes A year ago 11 views 0  

Fori von Graefe Avstånd Horisontell

From  Annika Botes A year ago 8 views 0  

Fori von Graefe Avstånd Vertikal

From  Annika Botes A year ago 15 views 0