Search for media from: "Annika Botes"

Optisk Sektion

From  Annika Botes on April 10th, 2018 43 plays 0  

Biomikroskopi demo inför praktiskt prov ÖAFS 1

Demo av flödet i de olika inställningarna när de används praktiskt.

From  Annika Botes on April 10th, 2018 130 plays 0  

Hel synundersökning på svenska

From  Annika Botes on June 25th, 2018 224 plays 0  

Student T3

From  Annika Botes on June 4th, 2018 43 plays 0  

Student T1mag Direkt efter grundutb

From  Annika Botes on June 4th, 2018 30 plays 0  

Student T5

From  Annika Botes on June 4th, 2018 15 plays 0  

Hel synundersökning på engelska

From  Annika Botes on June 4th, 2018 60 plays 0  

Synundersökning på svenska_Del 3_Refraktion, fori - och vergensmätning samt ordination

I denna demo ses refraktionen med fori och vergensmätning, avstämning i provbåge samt den avslutande ordinationen

From  Annika Botes on June 4th, 2018 65 plays 0  

Synundersökning på svenska_Del 2_Visus och preliminära tester

En demo på del synundersökning Här genomförs visustagning och preliminära tester.

From  Annika Botes on June 4th, 2018 63 plays 0  

Synundersökning på svenska_Del 1_Anamnes och personuppgifter

Här kan du se en demo av de inledande delarna av en synundersökning: anamnes och personuppgifter.

From  Annika Botes on June 4th, 2018 69 plays 0  

Färgtest

From  Annika Botes on April 10th, 2018 1 plays 0  

Pupillrespons

From  Annika Botes on April 10th, 2018 42 plays 0  

Motilitet

From  Annika Botes on April 10th, 2018 51 plays 0  

Konfrontationssynfält

From  Annika Botes on April 10th, 2018 39 plays 0  

Evertering

From  Annika Botes on April 10th, 2018 35 plays 0  

Kammarvinkel Tårta

From  Annika Botes on April 10th, 2018 35 plays 0