Search for media from: "Mats Christiansen"

Genus del 3

Mats Christiansen föreläser om genus och kön i vården och utbildningen.

From  Mats Christiansen on December 4th, 2019 30 plays 0  

Genus del 2

Mats Christiansen föreläser om feministisk teori och kritiska perspektiv inom vårdvetenskap.

From  Mats Christiansen on December 3rd, 2019 48 plays

Genus del 1

Mats Christiansen föreläser om genus (del 1 av 3). Inspelad för sjuksköterskeprogrammet.

From  Mats Christiansen on December 2nd, 2019 67 plays

Varför ska vi referera?

From  Mats Christiansen on September 26th, 2019 313 plays 0  

Referenser i löpande text

From  Mats Christiansen on September 23rd, 2019 429 plays

Littaraturförteckningen

Referenslistan enligt APA 6

From  Mats Christiansen on September 22nd, 2019 310 plays

Kliniska bedömningar

En introduktionsföreläsning till kliniska bedömningar, NEWS 2 samt relationen till omvårdnadsprocessen.

From  Mats Christiansen on September 21st, 2019 141 plays

Epidemiologisk studiedesign

From  Mats Christiansen on June 22nd, 2019 1 plays 0  

Epidemiologiska begrepp

From  Mats Christiansen on June 22nd, 2019 5 plays 0  

Kritiska perspektiv på åldrande

Föreläsning som tar upp olika kritiska teorier (genus, queer, crip/miffo, etnicitet) i relation till åldrande.

From  Mats Christiansen on June 22nd, 2019 6 plays 0