Search for media from: "Mats Christiansen"

Varför ska vi referera?

From  Mats Christiansen A month ago 8 views 0  

Referenser i löpande text

From  Mats Christiansen A month ago 110 views

Littaraturförteckningen

Referenslistan enligt APA 6

From  Mats Christiansen A month ago 62 views

Kliniska bedömningar

En introduktionsföreläsning till kliniska bedömningar, NEWS 2 samt relationen till omvårdnadsprocessen.

From  Mats Christiansen A month ago 55 views

Kritiska perspektiv på åldrande

Föreläsning som tar upp olika kritiska teorier (genus, queer, crip/miffo, etnicitet) i relation till åldrande.

From  Mats Christiansen 4 Months ago 1 views 0  

Att växa upp med hiv

Unga och hiv, inspelad av Lise-Lott Rydström, PhD, RN, Sektionen för omvårdnad, KI, vt 2019

From  Mats Christiansen 4 Months ago 3 views