Search for media from: "Mats Christiansen"

Referenser i löpande text

From  Mats Christiansen 2 Months ago 121 views

Kliniska bedömningar

En introduktionsföreläsning till kliniska bedömningar, NEWS 2 samt relationen till omvårdnadsprocessen.

From  Mats Christiansen 2 Months ago 85 views

Littaraturförteckningen

Referenslistan enligt APA 6

From  Mats Christiansen 2 Months ago 78 views

Genus del 1

Mats Christiansen föreläser om genus (del 1 av 3). Inspelad för sjuksköterskeprogrammet.

From  Mats Christiansen A week ago 47 views

Genus del 2

Mats Christiansen föreläser om feministisk teori och kritiska perspektiv inom vårdvetenskap.

From  Mats Christiansen A week ago 35 views

Varför ska vi referera?

From  Mats Christiansen 2 Months ago 22 views 0  

Genus del 3

Mats Christiansen föreläser om genus och kön i vården och utbildningen.

From  Mats Christiansen A week ago 22 views 0  

Att växa upp med hiv

Unga och hiv, inspelad av Lise-Lott Rydström, PhD, RN, Sektionen för omvårdnad, KI, vt 2019

From  Mats Christiansen 5 Months ago 9 views

Kritiska perspektiv på åldrande

Föreläsning som tar upp olika kritiska teorier (genus, queer, crip/miffo, etnicitet) i relation till åldrande.

From  Mats Christiansen 5 Months ago 2 views 0