Search for media from: "Maria Arman"

Tolv tips för Word (med undertext)

Handfasta råd för användning av word till studieuppgifter.

From  Maria Arman A year ago 8 views 0  

Patientens värld (med undertext)

En kort inspiration till studiet av patientperspektiv utifrån livsvärld och caritativ teori.

From  Maria Arman A year ago 113 views 0  

Omvårdnadsteorier några exempel (med undertext)

En introducerande presentation som passar både för grund och avancerad nivå.

From  Maria Arman A year ago 2,519 views 0  

Omvårdnadens begrepp Omvårdnadshandlingar (med undertext)

I serien om omvårdnadens begrepp ger den här presentationen en grund för att studera handlingar och utförande av omvårdnad.

From  Maria Arman A year ago 142 views 0  

Omvårdnadens begrepp Människobilden (med undertext)

I en serie om omvårdnadens begrepp för grundnivån i sjuksköterskeprogrammet presenteras här inspiration för reflektioner och fortsatt läsande om betydelsen av…

From  Maria Arman A year ago 355 views 0  

Omvårdnadens begrepp Miljö och kontext (med undertext)

I serien om omvårdnadens begrepp presenteras betydelsen av att studera miljön och kontexten för omvårdnaden.

From  Maria Arman A year ago 137 views 0  

Omvårdnadens begrepp Hälsa och lidande (med undertext)

I serien om omvårdnadens begrepp ger den här presentationen en grund för att förstå omvårdnadens syn på hälsa och hur hälsa och lidande samspelar.

From  Maria Arman A year ago 391 views 0  

Lidande och lindrat lidande - fördjupning (med undertext)

En fördjupande presentation av området lindrat lidande.

From  Maria Arman A year ago 122 views 0  

Huvudområdet Omvårdnad KI 2016 - Quiz

Presentationen går igenom KI:s beskrivning av Omvårdnad som huvudområde och akademiskt ämne. Beskrivningen innebär en grund till alla studenter och lärare i…

From  Maria Arman A year ago 22 views 0  

Huvudområdet Omvårdnad KI 2016 (med undertext)

Presentationen går igenom KI:s beskrivning av Omvårdnad som huvudområde och akademiskt ämne. Beskrivningen innebär en grund till alla studenter och lärare i…

From  Maria Arman A year ago 324 views 0  

Huvudområdet omvårdnad (med undertext)

Den här presentationen utgår från beskrivningen av Huvudområdet omvårdnad som uppdaterats på Karolinska Institutet 2015-2016. Beskrivningen utgör en ram…

From  Maria Arman A year ago 124 views 0  

Grunder för vårdetik 1 (med undertext)

En introduktion eller repetition till etiska teorier och principer med relevans för omvårdnad.

From  Maria Arman A year ago 257 views 0  

Forskningsetiska grunder - Quiz

Presentationen är gjord med tanke på termin 1 i sjuksköterskeprogrammet. Ny för 2017.

From  Maria Arman A year ago 380 views 0  

Forskningsetiska grunder (med undertext)

Presentationen är gjord med tanke på termin 1 i sjuksköterskeprogrammet. Ny för 2017.

From  Maria Arman A year ago 686 views 0  

Examensarbete i omvårdnad - ämnesval (med undertext)

Handlar som titeln säger om hur man gör ett ämnesval som fördjupar ämnesområdet omvårdnad.

From  Maria Arman A year ago 158 views 0  

Empati och medlidande i vården (med undertext)

Empati och medlidande är naturliga och bör ses som resurser för god vård. Presentationen tar upp begrepp och innebörder samt aktuell forskning.

From  Maria Arman A year ago 340 views 0