Search for media from: "Annika Botes"

Hel synundersökning på svenska

From  Annika Botes A year ago 163 views 0  

Synundersökning på svenska_Del 1_Anamnes och personuppgifter

Här kan du se en demo av de inledande delarna av en synundersökning: anamnes och personuppgifter.

From  Annika Botes A year ago 57 views 0  

Synundersökning på svenska_Del 3_Refraktion, fori - och vergensmätning samt ordination

I denna demo ses refraktionen med fori och vergensmätning, avstämning i provbåge samt den avslutande ordinationen

From  Annika Botes A year ago 51 views 0  

Synundersökning på svenska_Del 2_Visus och preliminära tester

En demo på del synundersökning Här genomförs visustagning och preliminära tester.

From  Annika Botes A year ago 53 views 0  

Hel synundersökning på engelska

From  Annika Botes A year ago 36 views 0  

Student T1mag Direkt efter grundutb

From  Annika Botes A year ago 23 views 0  

Student T3

From  Annika Botes A year ago 29 views 0  

Student T5

From  Annika Botes A year ago 11 views 0  

Kammarvinkel Tårta

From  Annika Botes A year ago 33 views 0  

Optisk Sektion

From  Annika Botes A year ago 39 views 0  

Parallellepiped

From  Annika Botes A year ago 38 views 0  

Fori von Graefe Avstånd Vertikal

From  Annika Botes A year ago 35 views 0  

Cover Test Esofori

From  Annika Botes A year ago 50 views 0  

Fori Maddox Avstånd Horisontell

From  Annika Botes A year ago 31 views 0  

KNP ögonrörelsen

From  Annika Botes A year ago 31 views 0  

Motilitet

From  Annika Botes A year ago 43 views 0