Search for media from: "Sara Lind"

Om meröppet - hur det fungerar på biblioteket i Flemingsberg

Under läsåret 2019 - 2020 så har endast biblioteket i Flemingsberg meröppet, alltså att man kan komma in med KI-kort och kod även utanför ordinarie…

From  Sara Lind 4 Months ago 31 views 0  

Hur gör man för att söka fram en bok och sedan låna den?

Wasim tar oss igenom hela processen, men stöter på patrull på vägen... Talat språk: Svenska Textat språk: Engelska

From  Sara Lind 4 Months ago 26 views 0  

Vad kan man få hjälp med på biblioteket?

Studenten Wasim söker svar bland personalen på biblioteket. Talat språk: Svenska Textat språk: Svenska

From  Sara Lind 4 Months ago 38 views 0  

Popup-biblioteket i Solna

Studenten Wasim berättar om hur det egentligen funkar med biblioteket i Solna under renoveringen. Vad är popup-biblioteket och hur hittar man det? Talat språk: Svenska Textat…

From  Sara Lind 4 Months ago 112 views 0  

Welcome to the KI Library

Have a tour in the library in Flemingsberg, led by the student Wasim.

From  Sara Lind 4 Months ago 20 views 0  

How do you search for a book and then borrow it?

The student Wasim will take us through the whole process, but not everything goes according to plan...

From  Sara Lind 4 Months ago 6 views 0  

What can you get help with at the KI Library?

The student Wasim looks for answers among the staff in the library...

From  Sara Lind 4 Months ago 8 views 0  

The pop-up library in Solna

The student Wasim explains how it works with the library business in Solna during the main library renovation. What's the pop-up library and how do you find it?

From  Sara Lind 4 Months ago 37 views 0  

How extended opening hours work at the library in Flemingsberg

The student Wasim shows you how it works. No extended opening hours at the library in Solna during autumn 2019 and spring 2020.

From  Sara Lind 4 Months ago 10 views 0  

Välkommen till KIB!

Wasim berättar om de allra bästa bibliotekhacksen för att få ut som mest av biblioteket.

From  Sara Lind 5 Months ago 79 views 0  

Söka i Cinahl - en introduktion

Andreas berättar om vad Cinahl är och vad man använder den till.

From  Sara Lind 5 Months ago 189 views 0  

Söka i Cinahl - filtrering och träfflista

Andreas berättar om hur du filtrerar och förstår din träfflista i Cinahl.

From  Sara Lind 5 Months ago 118 views 0  

Söka i Cinahl - om Cinahl Headings och hur du använder dem

Andreas visar och förklarar hur du kan använda Cinahl Headings för att göra din sökning mer relevant.

From  Sara Lind 5 Months ago 131 views 0  

Visualizing biological data at KI - from proteins to populations

The KI University Library is exploring the plethora of visual research material being produced all over KI; from the smallest building blocks to vast networks and populations. Read more at kib.ki.se

From  Sara Lind A year ago 47 views 0  

Teaser: We Are All Involved - Voices from The Face of AIDS Film Archive

The exhibition will take place at the University Library in Flemingsberg from December 1st to March 2nd (2018).

From  Sara Lind A year ago 6 views 0