Search for media from: "Annika Botes"

Amsler 2 Komp

From  Annika Botes on April 10th, 2018 22 plays 0  

Biomikroskopi demo inför praktiskt prov ÖAFS 1

Demo av flödet i de olika inställningarna när de används praktiskt.

From  Annika Botes on April 10th, 2018 130 plays 0  

BKC presbyop

From  Annika Botes on April 10th, 2018 39 plays 0  

Cover Test Alternerande

From  Annika Botes on April 10th, 2018 48 plays 0  

Cover Test Esofori

From  Annika Botes on April 10th, 2018 70 plays 0  

Cover Test Nära på presbyop

From  Annika Botes on April 10th, 2018 32 plays 0  

Cover Uncover

From  Annika Botes on April 10th, 2018 27 plays 0  

Cover Uncover med instruktion

From  Annika Botes on April 10th, 2018 52 plays 0  

Diffus Belysning

VIsar inställningen "Diffus belysning"

From  Annika Botes on April 10th, 2018 32 plays 0  

Dimmetoden sfär

From  Annika Botes on April 10th, 2018 15 plays 0  

Donders sfärmetod

From  Annika Botes on April 10th, 2018 18 plays 0  

Evertering

From  Annika Botes on April 10th, 2018 35 plays 0  

Fori Maddox Avstånd Horisontell

From  Annika Botes on April 10th, 2018 35 plays 0  

Fori von Graefe Avstånd Horisontell

From  Annika Botes on April 10th, 2018 56 plays 0  

Fori von Graefe Avstånd Vertikal

From  Annika Botes on April 10th, 2018 43 plays 0  

Färgtest

From  Annika Botes on April 10th, 2018 1 plays 0