Search for media from: "Annika Botes"

Hel synundersökning på svenska

From  Annika Botes A year ago 163 views 0  

Biomikroskopi demo inför praktiskt prov ÖAFS 1

Demo av flödet i de olika inställningarna när de används praktiskt.

From  Annika Botes A year ago 116 views 0  

Korscylinder i foropter

From  Annika Botes A year ago 61 views 0  

Synundersökning på svenska_Del 1_Anamnes och personuppgifter

Här kan du se en demo av de inledande delarna av en synundersökning: anamnes och personuppgifter.

From  Annika Botes A year ago 57 views 0  

Synundersökning på svenska_Del 2_Visus och preliminära tester

En demo på del synundersökning Här genomförs visustagning och preliminära tester.

From  Annika Botes A year ago 53 views 0  

Synundersökning på svenska_Del 3_Refraktion, fori - och vergensmätning samt ordination

I denna demo ses refraktionen med fori och vergensmätning, avstämning i provbåge samt den avslutande ordinationen

From  Annika Botes A year ago 51 views 0  

Cover Test Esofori

From  Annika Botes A year ago 50 views 0  

Fori von Graefe Avstånd Horisontell

From  Annika Botes A year ago 44 views 0  

Motilitet

From  Annika Botes A year ago 43 views 0  

Optisk Sektion

From  Annika Botes A year ago 39 views 0  

Parallellepiped

From  Annika Botes A year ago 38 views 0  

Pupillrespons

From  Annika Botes A year ago 37 views 0  

Cover Test Alternerande

From  Annika Botes A year ago 37 views 0  

Hel synundersökning på engelska

From  Annika Botes A year ago 36 views 0  

Fori von Graefe Avstånd Vertikal

From  Annika Botes A year ago 35 views 0  

BKC presbyop

From  Annika Botes A year ago 33 views 0