Search for media from: "Carina Bois"

Att välja verktyg för inspelning av undervisningsmaterial

En kort genomgång av de verktyg som finns på KI för inspelning av undervisningsmaterial. Dvs Voicethread, Screencast-o-matic och KI Play CaptureSpace

From  Carina Bois A year ago 23 views 0