Search for media from: "Sofia Strömbergsson"

Fonologisk språkstörning 2: Karaktäristik och bedömning.mp4 - Quiz

Beskriver och exemplifierar begreppen - autonom vs. relationell analys - syntagmatiska vs. paradigmatiska avvikelsemönster ... samt går igenom vad som bör ingå i en…

From  Sofia Strömbergsson 2 Weeks ago 37 views 0  

Grammatisk språkstörning - Quiz

From  Sofia Strömbergsson A year ago 93 views 0  

Repetition_Typisk grammatisk utveckling

From  Sofia Strömbergsson A year ago 8 views 0  

Fonologisk språkstörning - Del 2: Karaktäristik och bedömning - Quiz

Beskriver och exemplifierar begreppen - autonom vs. relationell analys - syntagmatiska vs. paradigmatiska avvikelsemönster ... samt går igenom vad som bör ingå i en…

From  Sofia Strömbergsson A year ago 62 views 0  

Fonologisk språkstörning - Del 1: Fonologisk kunskap - Quiz

Beskriver och förklarar 4 aspekter av FONOLOGISK KUNSKAP. Diskuterar distinktionen mellan "fonologisk språkstörning" och "specifik störning av…

From  Sofia Strömbergsson A year ago 134 views 0