Search for media from: "Annika Botes"

Biomikroskopi demo inför praktiskt prov ÖAFS 1

Demo av flödet i de olika inställningarna när de används praktiskt.

From  Annika Botes A year ago 113 views 0  

TNO stereotest

From  Annika Botes A year ago 2 views 0  

Dimmetoden sfär

From  Annika Botes A year ago 3 views 0  

Titmus stereotest

From  Annika Botes A year ago 1 views 0  

Färgtest

From  Annika Botes A year ago 0 views 0  

Lang stereotest

From  Annika Botes A year ago 1 views 0  

Korscylinder i foropter

From  Annika Botes A year ago 52 views 0  

Donders sfärmetod

From  Annika Botes A year ago 9 views 0  

Provbågesjustering

From  Annika Botes A year ago 5 views 0  

Provbågesjustering

From  Annika Botes A year ago 3 views 0  

BKC presbyop

From  Annika Botes A year ago 16 views 0  

Pupillrespons

From  Annika Botes A year ago 32 views 0  

Motilitet

From  Annika Botes A year ago 41 views 0  

Pupillrespons pupillreaktioner

From  Annika Botes A year ago 22 views 0  

KNP

From  Annika Botes A year ago 33 views 0  

Konfrontationssynfält

From  Annika Botes A year ago 30 views 0