Search for media from: "Petra Hellbom"

Magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter

Kursledare Anna Brorsson (arbetsterapeut) och Anna-Karin Welmer (fysioterapeut) berättar om utbildningen som ges som uppdragsutbildning.

From  Petra Hellbom on April 16th, 2021 0 plays 0  

Master's Courses in Dementia Care for Physicians

Professor Lars-Olof Wahlund berättar om den helt webbaserade magisterutbildningen i demensvård för läkare som ges som uppdragsutbildning.

From  Petra Hellbom on March 11th, 2021 0 plays 0  

Cognitive, emotional & autonomic systems

Professor Jan Marcusson: lecture about Cognitive, emotional and autonomic systems.

From  Petra Hellbom on August 31st, 2020 1 plays 0  

handskar_engelska

På- och avtagning av skyddshandskar. Engelska subtitles

From  Petra Hellbom on March 27th, 2020 694 plays 0  

handskar_ryska

På- och avtagning av skyddshandskar. Ryska subtitles

From  Petra Hellbom on March 27th, 2020 47 plays 0  

handskar_arabiska

På- och avtagning av skyddshandskar. Arabiska subtitles

From  Petra Hellbom on March 27th, 2020 123 plays 0  

handskar_persiska

På- och avtagning av skyddshandskar. Persiska subtitles

From  Petra Hellbom on March 27th, 2020 23 plays 0  

Anneli - intro hygienrutiner 200316 Ryska subs

Anneli Eriksson, hygienrutiner. Ryska subtitles

From  Petra Hellbom on March 27th, 2020 61 plays 0  

Anneli - intro hygienrutiner 200316 Persiska subs

Anneli Eriksson, hygienrutiner. Persiska subtitles

From  Petra Hellbom on March 27th, 2020 93 plays 0  

Anneli - intro hygienrutiner 200316 Arabiska subs

Anneli Eriksson, hygienrutiner. Arabiska subtitles

From  Petra Hellbom on March 27th, 2020 141 plays 0  

STHLM sjukhem besöksförbud 200313 Ryska subs

STHLM sjukhem besöksförbud 200313 Ryska subs

From  Petra Hellbom on March 27th, 2020 46 plays 0  

STHLM sjukhem besöksförbud 200313 Arabiska subs

STHLM sjukhem besöksförbud 200313 Arabiska subs

From  Petra Hellbom on March 27th, 2020 108 plays 0  

STHLM sjukhem besöksförbud 200313 Persiska subs

STHLM sjukhem besöksförbud 200313 Persiska subs

From  Petra Hellbom on March 27th, 2020 68 plays 0  

Avkladning av skyddsutrustning -English

Avklädning av skyddsutrustning. English subtitles

From  Petra Hellbom on March 27th, 2020 395 plays 0  

Påklädning av skyddsutrustning -English

Påklädning av skyddsutrustning. English subtitles

From  Petra Hellbom on March 27th, 2020 409 plays 0  

JVS - Sållning 200316 -English

Johan von Schreeb förklarar sållningstriage. English subtitles.

From  Petra Hellbom on March 27th, 2020 372 plays 0