Search for media from: "Annika Botes"

Amsler 2 Komp

From  Annika Botes A year ago 21 views 0  

Biomikroskopi demo inför praktiskt prov ÖAFS 1

Demo av flödet i de olika inställningarna när de används praktiskt.

From  Annika Botes A year ago 125 views 0  

BKC presbyop

From  Annika Botes A year ago 34 views 0  

Cover Test Alternerande

From  Annika Botes A year ago 42 views 0  

Cover Test Esofori

From  Annika Botes A year ago 57 views 0  

Cover Test Nära på presbyop

From  Annika Botes A year ago 26 views 0  

Cover Uncover

From  Annika Botes A year ago 24 views 0  

Cover Uncover med instruktion

From  Annika Botes A year ago 42 views 0  

Diffus Belysning

VIsar inställningen "Diffus belysning"

From  Annika Botes A year ago 31 views 0  

Dimmetoden sfär

From  Annika Botes A year ago 12 views 0  

Donders sfärmetod

From  Annika Botes A year ago 15 views 0  

Evertering

From  Annika Botes A year ago 33 views 0  

Fori Maddox Avstånd Horisontell

From  Annika Botes A year ago 31 views 0  

Fori von Graefe Avstånd Horisontell

From  Annika Botes A year ago 47 views 0  

Fori von Graefe Avstånd Vertikal

From  Annika Botes A year ago 37 views 0  

Färgtest

From  Annika Botes A year ago 0 views 0