Search for media from: "Annika Botes"

Biomikroskopi demo inför praktiskt prov ÖAFS 1

Demo av flödet i de olika inställningarna när de används praktiskt.

From  Annika Botes on April 10th, 2018 128 plays 0  

TNO stereotest

From  Annika Botes on April 10th, 2018 2 plays 0  

Dimmetoden sfär

From  Annika Botes on April 10th, 2018 12 plays 0  

Titmus stereotest

From  Annika Botes on April 10th, 2018 1 plays 0  

Färgtest

From  Annika Botes on April 10th, 2018 1 plays 0  

Lang stereotest

From  Annika Botes on April 10th, 2018 1 plays 0  

Korscylinder i foropter

From  Annika Botes on April 10th, 2018 69 plays 0  

Donders sfärmetod

From  Annika Botes on April 10th, 2018 15 plays 0  

Provbågesjustering

From  Annika Botes on April 10th, 2018 7 plays 0  

Provbågesjustering

From  Annika Botes on April 10th, 2018 9 plays 0  

BKC presbyop

From  Annika Botes on April 10th, 2018 35 plays 0  

Pupillrespons

From  Annika Botes on April 10th, 2018 37 plays 0  

Motilitet

From  Annika Botes on April 10th, 2018 44 plays 0  

Pupillrespons pupillreaktioner

From  Annika Botes on April 10th, 2018 30 plays 0  

KNP

From  Annika Botes on April 10th, 2018 41 plays 0  

Konfrontationssynfält

From  Annika Botes on April 10th, 2018 33 plays 0