Search for media from: "Annika Botes"

Amsler 2 Komp

From  Annika Botes on April 10th, 2018 21 plays 0  

Biomikroskopi demo inför praktiskt prov ÖAFS 1

Demo av flödet i de olika inställningarna när de används praktiskt.

From  Annika Botes on April 10th, 2018 128 plays 0  

BKC presbyop

From  Annika Botes on April 10th, 2018 35 plays 0  

Cover Test Alternerande

From  Annika Botes on April 10th, 2018 42 plays 0  

Cover Test Esofori

From  Annika Botes on April 10th, 2018 62 plays 0  

Cover Test Nära på presbyop

From  Annika Botes on April 10th, 2018 26 plays 0  

Cover Uncover

From  Annika Botes on April 10th, 2018 24 plays 0  

Cover Uncover med instruktion

From  Annika Botes on April 10th, 2018 42 plays 0  

Diffus Belysning

VIsar inställningen "Diffus belysning"

From  Annika Botes on April 10th, 2018 32 plays 0  

Dimmetoden sfär

From  Annika Botes on April 10th, 2018 12 plays 0  

Donders sfärmetod

From  Annika Botes on April 10th, 2018 15 plays 0  

Evertering

From  Annika Botes on April 10th, 2018 35 plays 0  

Fori Maddox Avstånd Horisontell

From  Annika Botes on April 10th, 2018 33 plays 0  

Fori von Graefe Avstånd Horisontell

From  Annika Botes on April 10th, 2018 51 plays 0  

Fori von Graefe Avstånd Vertikal

From  Annika Botes on April 10th, 2018 40 plays 0  

Färgtest

From  Annika Botes on April 10th, 2018 1 plays 0