Search for media from: "Annika Botes"

TNO stereotest

From  Annika Botes A year ago 2 views 0  

Titmus stereotest

From  Annika Botes A year ago 1 views 0  

Synundersökning på svenska_Del 2_Visus och preliminära tester

En demo på del synundersökning Här genomförs visustagning och preliminära tester.

From  Annika Botes A year ago 58 views 0  

Synundersökning på svenska_Del 1_Anamnes och personuppgifter

Här kan du se en demo av de inledande delarna av en synundersökning: anamnes och personuppgifter.

From  Annika Botes A year ago 66 views 0  

Synundersökning på svenska_Del 3_Refraktion, fori - och vergensmätning samt ordination

I denna demo ses refraktionen med fori och vergensmätning, avstämning i provbåge samt den avslutande ordinationen

From  Annika Botes A year ago 63 views 0  

Student T5

From  Annika Botes A year ago 12 views 0  

Student T3

From  Annika Botes A year ago 35 views 0  

Student T1mag Direkt efter grundutb

From  Annika Botes A year ago 26 views 0  

Pupillrespons pupillreaktioner

From  Annika Botes A year ago 30 views 0  

Pupillrespons

From  Annika Botes A year ago 37 views 0  

Provbågesjustering

From  Annika Botes A year ago 7 views 0  

Provbågesjustering

From  Annika Botes A year ago 9 views 0  

Parallellepiped Optisk Sektion Tårta

From  Annika Botes A year ago 19 views 0  

Parallellepiped

From  Annika Botes A year ago 40 views 0  

Optisk Sektion

From  Annika Botes A year ago 41 views 0  

Motilitet

From  Annika Botes A year ago 43 views 0