Search for media from: "Stefan Nobel"

Intervju med Ingrid Dahlman

Intervju med Ingrid Dahlman om hennes forskning på Karolinska Institutet. Intervjuare är Kerstin Brismar.

From  Stefan Nobel A month ago 2 views 0  

Intervju med Peter Arner

Interview with Peter Arner on his research at Karolinska Institutet. Interviewer is Kerstin Brismar.

From  Stefan Nobel A month ago 3 views 0  

Interview with Myriam Aouadi

Interview with Myriam Aouadi on her research at Karolinska Institutet. Interviewer is Kerstin Brismar.

From  Stefan Nobel A month ago 6 views 0