Search for media from: "Petra Hellbom"

Avancerad träningsfysiologi

Kursansvarig Tommy Lundberg presenterar kursen Avancerad träningsfysiologi (4,5 hp) som ges på distans via Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

From  Petra Hellbom A month ago 64 views 0  

ACT inom fysioterapi och arbetsterapi

Kursledarna Gabriele Biguet och Graciela Rovner presenterar kursen ACT - Acceptance and Commitment Therapy - inom fysioterapi och arbetsterapi (7,5 hp) som ges via Karolinska Institutet…

From  Petra Hellbom A month ago 97 views 0  

Magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Kursledare Anna Brorsson och Anna-Karin Welmer presenterar kort magisterutbildningen i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter som ges vid Karolinska Institutet…

From  Petra Hellbom A month ago 27 views 0  

Träning vid Parkinson

Kursledarna Niklas Löfgren och Erika Franzén presenterar kursen Träning vid Parkinsons sjukdom - från teori till praktisk tillämpning (4,5hp) som ges vid Karolinska…

From  Petra Hellbom A month ago 32 views 0  

Yoga_Marian Papp

Kursledare Marian Papp presenterar kursen Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd (7,5 hp)

From  Petra Hellbom A month ago 121 views 0  

Vald i nara relationer (kort version)

From  Petra Hellbom 2 Months ago 4 views

Vald i nara relationer

Kursledarna Björn Tingberg och Catharina Ahlsten presenterar utbildningen Våld i nära relationer, 3 hp

From  Petra Hellbom 2 Months ago 110 views 0  

Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik, 15 hp

Anna Dahlgren, en av utbildningens kursledare, berättar om innehåll och mål.

From  Petra Hellbom 3 Months ago 43 views 0  

LOU1_3deltagare_Linkedin

From  Petra Hellbom 6 Months ago 10 views 0  

LOU1_3deltagare

From  Petra Hellbom 7 Months ago 64 views 0  

Bjorn_LinkedIn_subtitles

From  Petra Hellbom 7 Months ago 16 views 0  

LOU1_Tess

From  Petra Hellbom 8 Months ago 111 views 0  

Valkommen_Sjukskrivning i praktiken

Kursledare Britt Arrelöv hälsar välkommen till den webbaserade kursen Sjukskrivning i praktiken.

From  Petra Hellbom 8 Months ago 184 views 0