Search for media from: "Louise Grännsjö"

Introduktion till handledning i VIL - Fortsatt kompetensutveckling

Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) ska underlätta för dig att planera och genomföra din handledning och undervisning, så att den blir…

From  Louise Grännsjö 3 Weeks ago 3 views 0  

Introduktion till handledning i VIL - intro

Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) ska underlätta för dig att planera och genomföra din handledning och undervisning, så att den blir…

From  Louise Grännsjö 3 Weeks ago 4 views 0