Search for media from: "Johan Lundberg"

DT teknik - T7

Del 1 av radiologisk teknik för läkarprogrammet, T7.

From  Johan Lundberg A year ago 124 views 0  

Intro inför seminarium - DT nedre buk

From  Johan Lundberg A year ago 109 views 0  

Intro inför seminarium - DT övre buk

From  Johan Lundberg A year ago 143 views 0  

MRT teknik - T7

Del 2 av radiologisk teknik för läkarprogrammet, T7.

From  Johan Lundberg A year ago 86 views 0  

Nuklearmedicin, Endovaskulär intervention och Ultraljud - T7

Del 3 av radiologisk teknik för läkarprogrammet, T7.

From  Johan Lundberg A year ago 61 views 0