Search for media from: "Thomas Nixon"

olika typer av feedback - del 3

Granska detta exempel och fundera på hur man kan hantera en återkopplingssituation där parterna har (helt) olika uppfattning om studentens prestationer.

From  Thomas Nixon on April 11th, 2018 100 plays 0  

Karolinska Institutets Conferment Ceremony November 11, 2016

In the Blue Hall in the City Hall of Stockholm the new PhDs receive their symbols of honour: a diploma and a hat. Those who received PhDs fifty years earlier was invited as so-called jubilee…

From  Thomas Nixon on April 11th, 2018 39 plays 0  

Karolinska Institutets Installation Ceremony, October 13, 2016

The KI Installation Ceremony takes place once a year in October in the Aula Medica, KI campus Solna. At the ceremony new professors at KI are presented and academic prizes are delivered.

From  Thomas Nixon on April 11th, 2018 13 plays 0  

olika typer av feedback - del 2

Hur tänker du om vad det var som gjorde att denna situation föll väl ut? Vilka var framgångsfaktorerna? Ser du möjligheter att ytterligare utveckla/förbättra…

From  Thomas Nixon on April 11th, 2018 16 plays 0  

olika typer av feedback - del 1

Här visas en återkopplingssituation som skulle kunna utvecklas och förbättras. Vilka råd skulle du vilja ge de involverade i situationen? Jämför gärna dina…

From  Thomas Nixon on April 11th, 2018 113 plays 0  

Deconstructing a MOOC webinar

From  Thomas Nixon on April 11th, 2018 6 plays 0