Search for media from: "Mats Christiansen"

Kliniska bedömningar

En introduktionsföreläsning till kliniska bedömningar, NEWS 2 samt relationen till omvårdnadsprocessen.

From  Mats Christiansen on September 21st, 2019 137 plays

Genus del 3

Mats Christiansen föreläser om genus och kön i vården och utbildningen.

From  Mats Christiansen on December 4th, 2019 30 plays 0  

Genus del 1

Mats Christiansen föreläser om genus (del 1 av 3). Inspelad för sjuksköterskeprogrammet.

From  Mats Christiansen on December 2nd, 2019 67 plays

Genus del 2

Mats Christiansen föreläser om feministisk teori och kritiska perspektiv inom vårdvetenskap.

From  Mats Christiansen on December 3rd, 2019 47 plays

Att växa upp med hiv

Unga och hiv, inspelad av Lise-Lott Rydström, PhD, RN, Sektionen för omvårdnad, KI, vt 2019

From  Mats Christiansen on June 22nd, 2019 29 plays

Kritiska perspektiv på åldrande

Föreläsning som tar upp olika kritiska teorier (genus, queer, crip/miffo, etnicitet) i relation till åldrande.

From  Mats Christiansen on June 22nd, 2019 6 plays 0  

Epidemiologisk studiedesign

From  Mats Christiansen on June 22nd, 2019 1 plays 0  

Epidemiologiska begrepp

From  Mats Christiansen on June 22nd, 2019 5 plays 0  

Varför ska vi referera?

From  Mats Christiansen on September 26th, 2019 313 plays 0  

Littaraturförteckningen

Referenslistan enligt APA 6

From  Mats Christiansen on September 22nd, 2019 310 plays

Referenser i löpande text

From  Mats Christiansen on September 23rd, 2019 429 plays