Search for media from: "Annika Botes"

TNO stereotest

From  Annika Botes on April 10th, 2018 2 plays 0  

Titmus stereotest

From  Annika Botes on April 10th, 2018 1 plays 0  

Synundersökning på svenska_Del 2_Visus och preliminära tester

En demo på del synundersökning Här genomförs visustagning och preliminära tester.

From  Annika Botes on June 4th, 2018 58 plays 0  

Synundersökning på svenska_Del 1_Anamnes och personuppgifter

Här kan du se en demo av de inledande delarna av en synundersökning: anamnes och personuppgifter.

From  Annika Botes on June 4th, 2018 69 plays 0  

Synundersökning på svenska_Del 3_Refraktion, fori - och vergensmätning samt ordination

I denna demo ses refraktionen med fori och vergensmätning, avstämning i provbåge samt den avslutande ordinationen

From  Annika Botes on June 4th, 2018 63 plays 0  

Student T5

From  Annika Botes on June 4th, 2018 15 plays 0  

Student T3

From  Annika Botes on June 4th, 2018 39 plays 0  

Student T1mag Direkt efter grundutb

From  Annika Botes on June 4th, 2018 29 plays 0  

Pupillrespons pupillreaktioner

From  Annika Botes on April 10th, 2018 30 plays 0  

Pupillrespons

From  Annika Botes on April 10th, 2018 37 plays 0  

Provbågesjustering

From  Annika Botes on April 10th, 2018 7 plays 0  

Provbågesjustering

From  Annika Botes on April 10th, 2018 9 plays 0  

Parallellepiped Optisk Sektion Tårta

From  Annika Botes on April 10th, 2018 20 plays 0  

Parallellepiped

From  Annika Botes on April 10th, 2018 42 plays 0  

Optisk Sektion

From  Annika Botes on April 10th, 2018 43 plays 0  

Motilitet

From  Annika Botes on April 10th, 2018 44 plays 0