Magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Kursledare Anna Brorsson och Anna-Karin Welmer presenterar kort magisterutbildningen i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter som ges vid Karolinska Institutet…

From  Petra Hellbom 3 Days ago 9 views 0  

Träning vid Parkinson

Kursledarna Niklas Löfgren och Erika Franzén presenterar kursen Träning vid Parkinsons sjukdom - från teori till praktisk tillämpning (4,5hp) som ges vid Karolinska…

From  Petra Hellbom 3 Days ago 10 views 0  

Yoga_Marian Papp

Kursledare Marian Papp presenterar kursen Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd (7,5 hp)

From  Petra Hellbom A week ago 15 views 0  

Vald i nara relationer (kort version)

From  Petra Hellbom 2 Weeks ago 2 views

1569573081379-11271

kk

From  Philip Von Rosen 3 Weeks ago 0 views 0  

Vald i nara relationer

Kursledarna Björn Tingberg och Catharina Ahlsten presenterar utbildningen Våld i nära relationer, 3 hp

From  Petra Hellbom 3 Weeks ago 76 views 0  

Varför ska vi referera?

From  Mats Christiansen 3 Weeks ago 7 views 0  

Referenser i löpande text

From  Mats Christiansen 3 Weeks ago 109 views

Littaraturförteckningen

Referenslistan enligt APA 6

From  Mats Christiansen 3 Weeks ago 62 views

Kliniska bedömningar

En introduktionsföreläsning till kliniska bedömningar, NEWS 2 samt relationen till omvårdnadsprocessen.

From  Mats Christiansen 3 Weeks ago 27 views

Stockholm Public Health Lecture: Social inequalities in health

Filmed lecture with Terje Eikemo, Professor of sociology at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, and leader of CHAIN followed by a panel discussion with Olle…

From  Ida Rutström A month ago 36 views

Kronisk hjärtsvikt del 2. Ht 2019

From  Rosita Christensen A month ago 1 views 0  

Kronisk hjärtsvikt del 1. Ht 2019

From  Rosita Christensen A month ago 0 views 0  

Hjärt och kärl sjukdomar 2. 2019 HT

From  Rosita Christensen A month ago 0 views 0  

Hjärt och kärl sjukdomar 1 2019 HT

From  Rosita Christensen A month ago 0 views 0