KI and UN Agenda 2030 with Sustainable Development Goals

KI and UN Agenda 2030 with Sustainable Development Goals Professor Göran Tomson, Counselor UN 2030 Agenda, KI

From  Sabina Bossi A week ago 10 views 0  

Om meröppet - hur det fungerar på biblioteket i Flemingsberg

Under läsåret 2019 - 2020 så har endast biblioteket i Flemingsberg meröppet, alltså att man kan komma in med KI-kort och kod även utanför ordinarie…

From  Sara Lind A week ago 1 views 0  

Hur gör man för att söka fram en bok och sedan låna den?

Wasim tar oss igenom hela processen, men stöter på patrull på vägen... Talat språk: Svenska Textat språk: Engelska

From  Sara Lind A week ago 3 views 0  

Vad kan man få hjälp med på biblioteket?

Studenten Wasim söker svar bland personalen på biblioteket. Talat språk: Svenska Textat språk: Svenska

From  Sara Lind A week ago 3 views 0  

Popup-biblioteket i Solna

Studenten Wasim berättar om hur det egentligen funkar med biblioteket i Solna under renoveringen. Vad är popup-biblioteket och hur hittar man det? Talat språk: Svenska Textat…

From  Sara Lind A week ago 25 views 0  

Welcome to the KI Library

Have a tour in the library in Flemingsberg, led by the student Wasim.

From  Sara Lind 2 Weeks ago 12 views 0  

How do you search for a book and then borrow it?

The student Wasim will take us through the whole process, but not everything goes according to plan...

From  Sara Lind 2 Weeks ago 6 views 0  

What can you get help with at the KI Library?

The student Wasim looks for answers among the staff in the library...

From  Sara Lind 2 Weeks ago 5 views 0  

The pop-up library in Solna

The student Wasim explains how it works with the library business in Solna during the main library renovation. What's the pop-up library and how do you find it?

From  Sara Lind 2 Weeks ago 13 views 0  

How extended opening hours work at the library in Flemingsberg

The student Wasim shows you how it works. No extended opening hours at the library in Solna during autumn 2019 and spring 2020.

From  Sara Lind 2 Weeks ago 8 views 0  

Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik, 15 hp

Anna Dahlgren, en av utbildningens kursledare, berättar om innehåll och mål.

From  Petra Hellbom 3 Weeks ago 26 views 0  

International Day Against Homophobia

From  Ulf Sirborn A month ago 6 views 0  

Välkommen till KIB!

Wasim berättar om de allra bästa bibliotekhacksen för att få ut som mest av biblioteket.

From  Sara Lind A month ago 8 views 0