Fonologisk språkstörning 2: Karaktäristik och bedömning.mp4 - Quiz

Beskriver och exemplifierar begreppen - autonom vs. relationell analys - syntagmatiska vs. paradigmatiska avvikelsemönster ... samt går igenom vad som bör ingå i en…

From  Sofia Strömbergsson A month ago 50 views 0  

Grammatisk språkstörning - Quiz

From  Sofia Strömbergsson A year ago 113 views 0  

Fonologisk språkstörning - Del 2: Karaktäristik och bedömning - Quiz

Beskriver och exemplifierar begreppen - autonom vs. relationell analys - syntagmatiska vs. paradigmatiska avvikelsemönster ... samt går igenom vad som bör ingå i en…

From  Sofia Strömbergsson A year ago 67 views 0  

Fonologisk språkstörning - Del 1: Fonologisk kunskap - Quiz

Beskriver och förklarar 4 aspekter av FONOLOGISK KUNSKAP. Diskuterar distinktionen mellan "fonologisk språkstörning" och "specifik störning av…

From  Sofia Strömbergsson A year ago 151 views 0  

Flipped teaching - Interview with Petra and Anna 2015 - Quiz

Interview with Petra Herrlin and Anna Wiik at KI, spring 2015

From  suzanne.pathkiller@ki.se A year ago 2 views 0  

Huvudområdet Omvårdnad KI 2016 - Quiz

Presentationen går igenom KI:s beskrivning av Omvårdnad som huvudområde och akademiskt ämne. Beskrivningen innebär en grund till alla studenter och lärare i…

From  Maria Arman A year ago 22 views 0  

Interview with Petra and Anna - Quiz

Edited video from interviews conducted with Petra Herrlin and Anna Wiik Spring 2015 discussing the results of using video lectures in their courses.

From  Suzanne Pathkiller A year ago 0 views 0  

Forskningsetiska grunder - Quiz

Presentationen är gjord med tanke på termin 1 i sjuksköterskeprogrammet. Ny för 2017.

From  Maria Arman A year ago 386 views 0