Magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Kursledare Anna Brorsson och Anna-Karin Welmer presenterar kort magisterutbildningen i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter som ges vid Karolinska Institutet…

From  Petra Hellbom A day ago 5 views 0  

Yoga_Marian Papp

Kursledare Marian Papp presenterar kursen Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd (7,5 hp)

From  Petra Hellbom A week ago 13 views 0  

Vald i nara relationer (kort version)

From  Petra Hellbom 2 Weeks ago 2 views

Vald i nara relationer

Kursledarna Björn Tingberg och Catharina Ahlsten presenterar utbildningen Våld i nära relationer, 3 hp

From  Petra Hellbom 2 Weeks ago 74 views 0  

Varför ska vi referera?

From  Mats Christiansen 3 Weeks ago 7 views 0  

Referenser i löpande text

From  Mats Christiansen 3 Weeks ago 109 views

Littaraturförteckningen

Referenslistan enligt APA 6

From  Mats Christiansen 3 Weeks ago 62 views

Kliniska bedömningar

En introduktionsföreläsning till kliniska bedömningar, NEWS 2 samt relationen till omvårdnadsprocessen.

From  Mats Christiansen 3 Weeks ago 26 views

Stockholm Public Health Lecture: Social inequalities in health

Filmed lecture with Terje Eikemo, Professor of sociology at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, and leader of CHAIN followed by a panel discussion with Olle…

From  Ida Rutström 4 Weeks ago 35 views

Kronisk hjärtsvikt del 2. Ht 2019

From  Rosita Christensen 4 Weeks ago 1 views 0  

Kronisk hjärtsvikt del 1. Ht 2019

From  Rosita Christensen 4 Weeks ago 0 views 0  

Hjärt och kärl sjukdomar 2. 2019 HT

From  Rosita Christensen 4 Weeks ago 0 views 0  

Hjärt och kärl sjukdomar 1 2019 HT

From  Rosita Christensen 4 Weeks ago 0 views 0