Omvårdnadsteorier några exempel (med undertext)

En introducerande presentation som passar både för grund och avancerad nivå.

From  Maria Arman A year ago 1,034 views 0  

Case study: Flipping the Classroom, Audionomprogrammet.

Annica Hagerman Sirelius, Leg. audionom/universitetsadjunkt, studierektor, Enheten för audiologi Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik berättar om hur hon har…

From  Carina Bois A year ago 458 views 0  

Student view of flipping the classroom

Malin Apler from the Audiology programme gives her view on being a student in the flipped classroom (in Swedish).

From  Carina Bois A year ago 411 views 0  

Creat account, add or remove users

From  Cecilia Martinsson Björkdahl A year ago 391 views 0  

Start new experiment

From  Cecilia Martinsson Björkdahl A year ago 369 views 0  

KI GDPR Utbildning

Webutbildningen består av ett kursmaterial som ger en överblick över dataskyddsförordningen GDPR och ett tillhörande test för att kontrollera dina kunskaper.Utbildning…

From  Viktoria Olausson 5 Months ago 367 views 0  

Forskningsetiska grunder (med undertext)

Presentationen är gjord med tanke på termin 1 i sjuksköterskeprogrammet. Ny för 2017.

From  Maria Arman A year ago 263 views 0  

Binokulär refraktion

From  Annika Botes 7 Months ago 212 views 0  

Empati och medlidande i vården (med undertext)

Empati och medlidande är naturliga och bör ses som resurser för god vård. Presentationen tar upp begrepp och innebörder samt aktuell forskning.

From  Maria Arman A year ago 172 views 0  

Grunder för vårdetik 1

En introduktion eller repetition till etiska teorier och principer med relevans för omvårdnad.

From  Maria Arman A year ago 157 views 0  

Superuser - login

From  Cecilia Martinsson Björkdahl A year ago 154 views 0  

Forskningsetiska grunder - Quiz

Presentationen är gjord med tanke på termin 1 i sjuksköterskeprogrammet. Ny för 2017.

From  Maria Arman A year ago 150 views 0  

Seminarium om genusbaserad utsatthet i akademin 8 mars 2019

Ett seminarium om hur vi tar steget vidare efter #metoo med ett seminarium om hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra…

From  Ulrika Helldén A month ago 143 views

IKT-Pedagogerna på Karolinska Institutet

Fotografier av IKT-personalen: Bildmakarna.kib.ki.se 180822

From  Helen Gelin 7 Months ago 142 views 0