Search for tag: "creative commons"

Söka rätt bild med Google - Får jag använda den här bilden

Det är den första av tre filmer som handlar om upphovsrätt, Creative Commons och högskolaavtalet Bonus Copyright Access, allt som du behöver veta för att hitta en bild…

From  Suzanne Pathkiller 11 Months ago 71 views 0  

Bonus Copyright Access - Får jag använda den här bilden

Det är den tredje av tre filmer som handlar om upphovsrätt, Creative Commons och högskoleavtalet Bonus Copyright Access, allt som du behöver veta för att hitta en bild som du…

From  Suzanne Pathkiller 11 Months ago 47 views 0  

Find a Creative Commons image

You need an image you may use in your blog post or poster. This video how you can use Google to find images with different Creative Commons licenses.

From  suzanne.pathkiller@ki.se 11 Months ago 9 views 0  

Creative Commons - Får jag använda den här bilden

Det är den första av tre filmer som handlar om upphovsrätt, Creative Commons och högskolaavtalet Bonus Copyright Access, allt som du behöver veta för att hitta en bild…

From  Suzanne Pathkiller 11 Months ago 48 views 0