Search for tag: "samverkan"

Hur ska svensk life science leva upp till ambitionerna?

Samarbete mellan akademin, näringslivet och politiken för ökad innovationskraft och implementering stod i fokus vid Karolinska Institutets seminarium i Almedalen på tisdagen.…

From  Johanna Bylund A month ago 77 views 0