Most popular last month

 • From Una Prosell

  1,903 plays 0  
  En neuropsykiatrisk diagnos som adhd eller autism innebär att personen har svårigheter som motsvarar vedertagna diagnoskriterier. Diagnosen säger…
 • From Glenn Kullman

  8,981 plays 0  
  Utblidningsfilm om Central venkateter (CVK) (med svensk undertext).
 • From Glenn Kullman

  13,841 plays 0  
  Utbildningsfilm om Perifer ventkateter (PVK) (med svensk undertext).