Enheten för Undervisning och Lärande, Karolinska Institutet, står bakom den här tjänsten play.ki.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda tjänsten och en tillgänglighetsredogörelse är på gång.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka epost till iktpedagogerna@ki.se så att vi får veta att problemet finns.

The Unit for Teaching and Learning, Karolinska Institutet, is responsible for the service play.ki.se. We aim at allowing as many as possible to use this service and an accessibilty policy will soon be available.

Report problems regarding accessibility to us

We aim at continuously improving this site's accessibilty. If you discover a problem or if you feel that we do not meet the legal requirement set, please send an e-mail to iktpedagogerna@ki.se to bring problems to our attention.