Enheten för Undervisning och Lärande, Karolinska Institutet, står bakom den här tjänsten play.ki.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda tjänsten och en tillgänglighetsredogörelse är på gång.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka epost till iktpedagogerna@ki.se så att vi får veta att problemet finns.