Search for tag: "akademiskt skrivande"

Littaraturförteckningen

Referenslistan enligt APA 6

From  Mats Christiansen on September 22nd, 2019 312 plays

Sambandsmarkörer

I flmen får du en genomgång av sambandsmarkörer: Vad det är, vilka typer av sambandsmarkörer som finns samt flera exempel på hur de används i olika sammanhang.

From  Kristina Froelich on September 10th, 2018 131 plays 0