Search for tag: "biomikroskopi"

Diffus Belysning

VIsar inställningen "Diffus belysning"

From  Annika Botes A year ago 29 views 0  

Evertering

From  Annika Botes A year ago 33 views 0  

Biomikroskopi demo inför praktiskt prov ÖAFS 1

Demo av flödet i de olika inställningarna när de används praktiskt.

From  Annika Botes A year ago 116 views 0