Search for tag: "biomikroskopi"

Diffus Belysning

VIsar inställningen "Diffus belysning"

From  Annika Botes on April 10th, 2018 32 plays 0  

Evertering

From  Annika Botes on April 10th, 2018 35 plays 0  

Biomikroskopi demo inför praktiskt prov ÖAFS 1

Demo av flödet i de olika inställningarna när de används praktiskt.

From  Annika Botes on April 10th, 2018 130 plays 0