Search for tag: "cinahl"

Söka i Cinahl - en introduktion

Andreas visar hur du söker i databasen Cinahl.

From  Kristina Froelich on July 13th, 2021 60 plays 0  

Att söka med avgränsning i CINAHL

Det kan ibland bli alldeles för många träffar vid en sökning. Saga visar hur det fungerar att söka med avgränsning i Cinahl så att du får mer relevanta…

From  Kristina Froelich on July 9th, 2020 119 plays 0