Search for tag: "informationssökning"

När passar det bättre att söka i en bibliografisk databas än reSEARCH?

Jonas förklarar när det kan vara bättre att gå till en bibliografisk databas än reSEARCH.

From  Kristina Froelich on August 27th, 2021 34 plays 0  

Söka i Google Scholar

Google Scholar är ibland ett alternativ eller ett komplement till sökning i andra databaser. I filmen visar Karl hur du använder Google Scholar.

From  Kristina Froelich on August 18th, 2021 21 plays 0  

Söka i Web of Science

Jonas förklarar hur du söker i databasen Web of Science.

From  Kristina Froelich on July 13th, 2021 33 plays 0  

Söka i PubMed

Jonas visar hur du söker i databasen PubMed.

From  Kristina Froelich on July 13th, 2021 46 plays 0  

Söka i Cinahl - en introduktion

Andreas visar hur du söker i databasen Cinahl.

From  Kristina Froelich on July 13th, 2021 60 plays 0  

Introduktion till reSEARCH

En film om hur bibliotekets egen databas, reSEARCH, fungerar samt hur du söker i den.

From  Kristina Froelich on July 13th, 2021 40 plays 0  

Att söka med avgränsning i CINAHL

Det kan ibland bli alldeles för många träffar vid en sökning. Saga visar hur det fungerar att söka med avgränsning i Cinahl så att du får mer relevanta…

From  Kristina Froelich on July 9th, 2020 119 plays 0  

Hur du kan göra ett urval

Vår bibliotekarie Emma-Lotta visar och förklarar hur du kan spara tid när du ska välja artiklar utifrån din träfflista.

From  Kristina Froelich on July 7th, 2020 319 plays 0  

Söka med citattecken

Bibliotekarie Ebba berättar om hur man kan få färre träffar i ett sökresultat med hjälp av citattecken.

From  Kristina Froelich on December 6th, 2019 123 plays 0  

Synonymer

Ebba visar hur man hittar synonymer till nyckelord som man har plockat ut ur sin frågeställning.

From  Kristina Froelich on December 6th, 2019 269 plays 0  

Plocka ut sökord

Ebba går igenom vad man behöver tänka på när man plockar ut sökord ur sin frågeställning.

From  Kristina Froelich on November 27th, 2019 414 plays 0