Search for tag: "informationssökning"

Att söka med avgränsning i CINAHL

Här går vi igenom hur du kan avgränsa din sökning för att få mer relevanta träffar.

From  Sara Lind Lind on July 9th, 2020 6 plays 0  

Att söka i CINAHL

Här går vi igenom grunderna i hur man söker i databasen CINAHL.

From  Sara Lind Lind on July 8th, 2020 5 plays 0  

Söka i Cinahl - en introduktion

Andreas berättar om vad Cinahl är och vad man använder den till.

From  Sara Lind Lind on August 6th, 2019 416 plays 0  

Söka i Cinahl - filtrering och träfflista

Andreas berättar om hur du filtrerar och förstår din träfflista i Cinahl.

From  Sara Lind Lind on August 2nd, 2019 255 plays 0  

Söka i Cinahl - om Cinahl Headings och hur du använder dem

Andreas visar och förklarar hur du kan använda Cinahl Headings för att göra din sökning mer relevant.

From  Sara Lind Lind on July 31st, 2019 264 plays 0