Search for tag: "lidande"

Lidande och lindrat lidande - fördjupning (med undertext)

En fördjupande presentation av området lindrat lidande.

From  Maria Arman A year ago 39 views 0