Search for tag: "lidande"

Lidande och lindrat lidande - fördjupning (med undertext)

En fördjupande presentation av området lindrat lidande.

From  Maria Arman on April 10th, 2018 333 plays 0