Search for tag: "ubw"

Ändra projekt för en anknuten i UBW anknutna

Här kan du se vilket formulär du ska använda för att ändra projektnummer för en anknuten i systemet UBW anknutna

From  Amal Velic on June 2nd, 2019 22 plays 0  

Ändra period på en anknytning i UBW anknutna

Här kan du se hur du ändrar slutdatum på en anknytning i systemet UBW anknutna

From  Amal Velic on June 2nd, 2019 34 plays 0  

Skapa ny anknytning i UBW anknutna

Hur du skapar en ny anknytning i systemet UBW anknuten, denna video visar vart du hittar formuläret och hur du fyller i det i systemet.

From  Amal Velic on June 2nd, 2019 38 plays 0  

Logga in i ubw anknutna

Denna video visar hur du hittar systemet UBW anknutna för att kunna logga in

From  Amal Velic on June 1st, 2019 29 plays 0  

Effektivare inköp

Informationsfilm om e-handel vid Karolinska Institutet. En film gjord av DIGG

From  Pernilla Petersson Rahm on October 8th, 2018 34 plays 0  

SUPPLY-beställning

Instruktion om hur du gör en beställning till Biomedicums lager - SUPPLY CENTER

From  Pernilla Petersson Rahm on September 11th, 2018 63 plays 0  

ENGLISH - Decision of a new affiliation in ubw anknutna (ubw affiliated)

This video shows where you can find your new request for affiliation in the system ubw anknutna, how to verify the documents attached and where to complete the request.

From  Amal Velic on September 11th, 2018 6 plays 0  

Beslut om anknytning UBW anknutna

Denna video visar de steg som finns vid en ny anknytning, vart i systemet man verifierar bifogade filer och vilka alternativ till beslut det finns.

From  Amal Velic on September 11th, 2018 91 plays 0  

Attest UBW anknutna

I denna video så kan du se vart du hittar dina ärenden för attest och sedan vilka steg som behövs för att behandla ärendet.

From  Amal Velic on September 11th, 2018 16 plays 0  

ENGLISH - Explanation of the different forms in UBW ank

This video gives a light explanation om different forms available

From  Amal Velic on September 5th, 2018 2 plays 0  

Formulär med enkel förklaring

De olika formulär i UBW ank och en kort förklaring till vad de ska användas till.

From  Amal Velic on September 5th, 2018 30 plays 0