Search for tag: "ubw-inköp"

E-formulär direktupphandling

Beskrivning hur du fyller i formuläret Direktupphandling och Avsteg!

From  Pernilla Petersson Rahm 6 Months ago 57 views 0  

1.Beställning UBW Inköp

En instruktion hur skapar en varukorg i UBW-e-handel, byter och ändrar projekt samt skickar beställningen för attest!

From  Pernilla Petersson Rahm 6 Months ago 83 views 0  

Inköp på KI

Introduktion i hur du gör inköp på KI och vad du behöver tänka på.

From  Pernilla Petersson Rahm 6 Months ago 22 views 0  

FORMULÄR: Förattesterad inköpsplan

Förklaring om hur du som beställare ansöker om förattest!

From  Pernilla Petersson Rahm 6 Months ago 18 views 0