Search for tag: "ubw-inköp"

E-formulär direktupphandling

Beskrivning hur du fyller i formuläret Direktupphandling och Avsteg!

From  Pernilla Petersson Rahm 4 Months ago 48 views 0  

1.Beställning UBW Inköp

En instruktion hur skapar en varukorg i UBW-e-handel, byter och ändrar projekt samt skickar beställningen för attest!

From  Pernilla Petersson Rahm 4 Months ago 78 views 0  

Inköp på KI

Introduktion i hur du gör inköp på KI och vad du behöver tänka på.

From  Pernilla Petersson Rahm 4 Months ago 20 views 0  

FORMULÄR: Förattesterad inköpsplan

Förklaring om hur du som beställare ansöker om förattest!

From  Pernilla Petersson Rahm 4 Months ago 16 views 0