Search for tag: "ISP"

ISP Studierektor & Administratör: Granska ISP

ISP Studierektor & Administratör: Granska ISP

From  Kseniya Hartvigsson Hartvigsson on January 26th, 2021 86 plays 0  

ISP-Administratör: Skapa extern användare

ISP-Administratör: Skapa extern användare

From  Kseniya Hartvigsson Hartvigsson on January 25th, 2021 42 plays 0  

ISP-Administratör: Behörighet till bihandledare som tillhör en annan KI:s institution

ISP-Administratör: Behörighet till bihandledare som tillhör en annan KI:s institution

From  Kseniya Hartvigsson Hartvigsson on January 25th, 2021 74 plays 0  

ISP-system: change language, permission

ISP-system: change language, permission

From  Kseniya Hartvigsson Hartvigsson on January 25th, 2021 113 plays 0  

ISP supervisor - Create a new ISP

ISP supervisor - Create a new ISP

From  Kseniya Hartvigsson Hartvigsson on January 25th, 2021 856 plays 0  

ISP-administratör: Ge ISP behörighet till handledare på din institution

ISP-administratör: Ge ISP behörighet till handledare på din institution

From  Kseniya Hartvigsson Hartvigsson on January 25th, 2021 103 plays 0