Medlidande och empati - Reflektion om möten i hälso- och sjukvården

From Maria Arman on December 17th, 2020  

views comments
Policy
Saknar den här filmen tillgänglighetsanpassning? Läs mer på sidan Tillgänglighetsredogörelse