Talproduktionsmodeller - Förklaringar till varför talet avviker

From Sofia Strömbergsson on October 29th, 2020  

views comments
Policy
Saknar den här filmen tillgänglighetsanpassning? Läs mer på sidan Tillgänglighetsredogörelse