Search for tag: "etik"

DEF Det existentiella förbandet del 2

Presentationen bygger på boken DEF - det existentiella förbandet. Långsiktigt omhändertagande efter katastrof (Liber 2012). Del 2 ska ses som direkt fortsättning på…

From  Maria Arman 11 Months ago 2 views 0  

DEF Det existentiella förbandet del 1

Presentationen bygger på boken DEF - det existentiella förbandet. Långsiktigt omhändertagande efter katastrof (Liber 2012). Del 1 följs av del 2 som en direkt…

From  Maria Arman 11 Months ago 2 views 0  

Forskningsetiska grunder - Quiz

Presentationen är gjord med tanke på termin 1 i sjuksköterskeprogrammet. Ny för 2017.

From  Maria Arman 11 Months ago 149 views 0  

Forskningsetiska grunder

Presentationen är gjord med tanke på termin 1 i sjuksköterskeprogrammet. Ny för 2017.

From  Maria Arman 11 Months ago 259 views 0  

Grunder för vårdetik 1

En introduktion eller repetition till etiska teorier och principer med relevans för omvårdnad.

From  Maria Arman 11 Months ago 147 views 0  

Empati och medlidande i vården (med undertext)

Empati och medlidande är naturliga och bör ses som resurser för god vård. Presentationen tar upp begrepp och innebörder samt aktuell forskning.

From  Maria Arman 11 Months ago 130 views 0