Search for tag: "etik"

Konsten att vara en god doktor

Filmen beskriver innehållet i kursen "Konsten att vara en god doktor" samt kommentarer från studenter och lärare

From  Rigmor Forsberg 78 plays 0  

Etikrådets seminarium 20 maj 2021: Undanträngningseffekter i pandemins spår

En alltmer aktuell men ännu i stora delar obesvarad fråga såväl nationellt som internationellt är vilka undanträngningseffekter pågående pandemin är…

From  Johanna Bylund 22 plays 0  

Medlidande och empati - Reflektion om möten i hälso- och sjukvården

Presentationen handlar om hur begreppen medlidande, empati, sympati och altruism samspelar och kan utvecklas hos vårdare. Lämpar sig för alla vårdprofesssioner Enter…

From  Maria Arman 597 plays 0  

Etikseminarium del 2: Om öppenhet och god sed vid KI

Seminarium för medarbetare och studenter på temat ”Yttrandefrihet, meddelarfrihet och organisationskultur mot år 2030”. Hur kan vi främja en atmosfär vid KI…

From  Sabina Bossi 3 plays 0  

Etikseminarium del 1: Om öppenhet och god sed vid KI

Seminarium för medarbetare och studenter på temat ”Yttrandefrihet, meddelarfrihet och organisationskultur mot år 2030”. Hur kan vi främja en atmosfär vid KI…

From  Sabina Bossi 52 plays 0  

DEF Det existentiella förbandet del 2 (med undertext)

Presentationen bygger på boken DEF - det existentiella förbandet. Långsiktigt omhändertagande efter katastrof (Liber 2012). Del 2 ska ses som direkt fortsättning på…

From  Maria Arman 498 plays 0  

DEF Det existentiella förbandet del 1 (med undertext)

Presentationen bygger på boken DEF - det existentiella förbandet. Långsiktigt omhändertagande efter katastrof (Liber 2012). Del 1 följs av del 2 som en direkt…

From  Maria Arman 773 plays 0  

Forskningsetiska grunder (med undertext)

Presentationen är gjord med tanke på termin 1 i sjuksköterskeprogrammet. Ny för 2017.

From  Maria Arman 2,167 plays 0  

Forskningsetiska grunder - Quiz

Presentationen är gjord med tanke på termin 1 i sjuksköterskeprogrammet. Ny för 2017.

From  Maria Arman 2,481 plays 0  

Grunder för vårdetik 1 (med undertext)

En introduktion eller repetition till etiska teorier och principer med relevans för omvårdnad.

From  Maria Arman 939 plays 0