Search for tag: "etikrådet"

Etikrådets seminarium 20 maj 2021: Undanträngningseffekter i pandemins spår

En alltmer aktuell men ännu i stora delar obesvarad fråga såväl nationellt som internationellt är vilka undanträngningseffekter pågående pandemin är…

From  Johanna Bylund on June 1st, 2021 11 plays 0