Search for tag: "nursing"

Traumakirurgi och postoperativa komplikationer.

Traumakirurgi och postoperativa komplikationer. Föreläsning av Folke Hammarquist.

From  Rosita Christensen on March 13th, 2020 26 plays 0  

Respiration Annika Hedin

Föreläsning om Respiratoriska sjukdomar, specialistnivå ssk.

From  Anders Rosendahl on March 13th, 2020 124 plays 0  

Njursjukdomar del 4

Grund utb ssk

From  Rosita Christensen on February 14th, 2020 132 plays 0  

Njursjukdomar del 3

Grundutb ssk

From  Rosita Christensen on February 14th, 2020 185 plays 0  

Njursjukdomar del 2

Grund utb ssk

From  Rosita Christensen on February 14th, 2020 209 plays 0  

Njursjukdomar del 1

Grundutb ssk

From  Rosita Christensen on February 14th, 2020 214 plays 0  

Genus del 3

Mats Christiansen föreläser om genus och kön i vården och utbildningen.

From  Mats Christiansen on December 4th, 2019 30 plays 0  

Genus del 2

Mats Christiansen föreläser om feministisk teori och kritiska perspektiv inom vårdvetenskap.

From  Mats Christiansen on December 3rd, 2019 48 plays

Genus del 1

Mats Christiansen föreläser om genus (del 1 av 3). Inspelad för sjuksköterskeprogrammet.

From  Mats Christiansen on December 2nd, 2019 67 plays

Neurologiska sjukdomar, del 3.

Neurologiska sjukdomar, (del 3 av 3). Föreläsning för sjuksköterskeutbildningen termin 3. Av Göran Solders, överläkare neurologi, KS Huddinge.

From  Rosita Christensen on September 25th, 2019 64 plays 0  

Neurologiska sjukdomar, del 1

Neurologiska sjukdomar, (del 1 av 3). Föreläsning för sjuksköterskeutbildningen termin 3. Av Göran Solders, överläkare neurologi, KS Huddinge.

From  Rosita Christensen on September 25th, 2019 91 plays 0  

Akut buk, del 1.

Akut buk (del 1 av 3): föreläsning för sjuksköterskeutbildningen, termin 3. Av Folke Hammarkvist, överläkare KS Huddinge. 2019.

From  Rosita Christensen on September 25th, 2019 172 plays 0  

Rubbningar i kroppens vätskebalans Del 2

Rubbningar i kroppens vätskebalans del 2 tar upp lösningar, koncentrationer och hydrering samt infusionsvätskor.

From  Rosita Christensen on September 18th, 2019 469 plays 0  

Rubbningar i kroppens vätskebalans Del 3

From  Rosita Christensen on September 18th, 2019 259 plays 0  

Rubbningar i kroppens vätskebalans Del 1

Rubbningar i kroppens vätskebalans del 1 för sjuksköterskeutbildning

From  Rosita Christensen on September 18th, 2019 462 plays 0  

Blended learning: Anna Wiik

Case study 2: Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Anna Wiik, Avdelningen för klinisk fysiologi, Institutionen för laboratoriemedicin berättar om hur hon har gått till…

From  Carina Bois on April 11th, 2018 46 plays 0